Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

We wtorek 1.08.2017 nasza drużyna brała udział w obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości również udział brały 7 GDH i 5 GDH. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 17 od minuty ciszy. Potem głos zabierali powstańcy, wojewoda i inni. Następnie można było składać kwiaty. Obchody zostały zakończone odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu narodowego.

Wyw. Jakub Soczewa