Kontakt

Drużynowy: pwd. Adam Matykiewicz HO
tel: +48 515 637 067
e-mail: admatykiewicz@zhr.pl

Administrator strony internetowej: ćw. Kacper Depta
e-mail: depta.kacper@gmail.com