O Drużynie

230 Gorzowska Drużyna Harcerzy ,,Rysie” im. Andrzeja Romockiego ,,Morro” – fiołkowa – jest męską drużyną harcerską, powstałą w 1982 roku. Drużyna ma za sobą 40 lat intensywnej wychowawczej pracy harcerskiej, posiada również bogate tradycje. Od 1983 roku co roku organizowane są letnie obozy – stałe, jak i wędrowne, w Polsce, jak i za granicą. Drużyna prowadzi pracę wychowawczą, rozwijając młode pokolenie Polaków w duchu patriotyzmu i wartości harcerskich. Na co dzień harcerze z 230 GDH uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, w comiesięcznych mszach za Ojczyznę, biorą udział w obchodach świąt narodowych lub innych ważnych wydarzeniach dziejących się w Gorzowie i w okolicach. Organizowane są również regularne biwaki, obozy letnie i zimowiska.

W ciągu ostatnich lat drużyna aktywnie włączyła się w szereg dużych działań, m.in. w Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, czy też obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnimi czasy pomagaliśmy też w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (jak Szlachetna Paczka oraz rejestrowanie honorowych dawców szpiku). Drużyna opiekuje się także sztandarem Gorzowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Drużyna aktywnie działała także przez cały czas pandemii COVID-19, organizując m.in. zbiórki on-line. Poza tym, harcerze uczestniczyli w akcji kupowania i dostarczania zaopatrzenia dla osób będących na kwarantannie i niemogących opuścić miejsca zamieszkania. A kiedy tylko regulacje prawne umożliwiły ponowne spotkanie się na żywo – niezwłocznie wróciliśmy do lasu!

Członkowie drużyny w ostatnim czasie uczestniczyli także m.in. w akcji zbierania darów na rzecz członków Harcerstwa Polskiego na Ukrainie – naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, dotkniętych potwornościami wojny.

230 GDH należy do ZHR, czyli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wchodzi w skład Gorzowskiego Hufca Harcerzy ,,Bór”.

Drużynowym jest pwd. Adam Matykiewicz.

W drużynie funkcjonują zarówno zastępy harcerskie, jak i pion zuchowy oraz pluton wędrowniczy. Dzięki temu znajdzie się u nas miejsce dla każdego – począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej!


12027372_936013609767443_7836606918645797490_o


Inne informacje: