O Drużynie

230 Gorzowska Drużyna Harcerzy ,,Rysie” im. Andrzeja Romockiego ,,Morro” – fiołkowa – jest męską drużyną harcerską, powstałą w 1982 roku. Drużyna ma za sobą ponad 35 lat intensywnej wychowawczej pracy harcerskiej, posiada również bogate tradycje. Od 1983 roku co roku organizowane są letnie obozy – stałe, jak i wędrowne, w Polsce, jak i za granicą. Drużyna prowadzi pracę wychowawczą, wychowując młode pokolenie Polaków w duchu patriotyzmu i wartości harcerskich. Na co dzień harcerze z 230 GDH uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, w comiesięcznych mszach za Ojczyznę, biorą udział w obchodach świąt narodowych lub innych ważnych wydarzeniach dziejących się w Gorzowie i w okolicach. Organizowane są również biwaki, obozy letnie i zimowiska.

Część najstarszych członków drużyny wzięło również udział jako wolontariusze w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Pełniliśmy służbę kwatermistrzowską na Zlocie ZHR na ŚDM, czym zasłużyliśmy sobie na pochwały od Komendanta i limitowaną wersję sprawności Biała Służba, przyznawaną za szczególny wkład w organizację Zlotu.

230 GDH należy do ZHR, czyli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wchodzi w skład Gorzowskiego Hufca Harcerzy ,,Bór”.

IMG_2415Drużynowym jest phm. Jacek Kowalski.

 

W drużynie funkcjonuje 7 zastępów harcerskich. ZASTĘPY
Oprócz tego, przy drużynie funkcjonuje szóstka zuchowa ,,Rysiaczki”.


12027372_936013609767443_7836606918645797490_o


 

Inne informacje: