Zakończenie kursu tańca.

Po czterech sobotach zakończył się nasz mini kurs tańca. Mam nadzieję, że starsza część drużyny, przez uczestnictwo w nim, przełamała swoją nieśmiałość i poznała podstawowe zasady poruszania się na parkiecie. Jeżeli będzie taka wola to może będziemy kontynuowali kurs.

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Deptom za przyjęcie nas na kurs, za miłą atmosferę, cierpliwość i zrozumienie. Oczywiście polecamy się łaskawej pamięci.

Jacek Kowalski