Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie na przestrzeni lat

 

Prawo skautowe (1911 r.)
1. Na słowie skauta można polegać jak na Zawiszy.
2. Skaut jest wierny Ojczyźnie.
3. Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.
5. Skaut jest rycerski.
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.
7. Skaut jest karny i posłuszny.
8. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.
9. Skaut jest oszczędny.

Prawo skautowe (1914 r.)
1. Na słowie skauta polegaj jak na Zawiszy.
2. Skaut służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
3. Skaut jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Skaut w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego skauta.
5. Skaut postępuje po rycersku.
6. Skaut miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Skaut jest karny, posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Skaut jest zawsze pogodny.
9. Skaut jest oszczędny i ofiarny.
10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie (1919 r.)
1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
2. Harcerz służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie (1932 r.)
1. Harcerz/Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza/harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz/Harcerka jest pożyteczny/pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz/Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za brata/siostrę uważa każdego innego harcerza / każdą inną harcerkę.
5. Harcerz/Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerz/Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz/Harcerka jest karny/karna i posłuszny/posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz/Harcerka jest zawsze pogodny/pogodna.
9. Harcerz/Harcerka jest oszczędny/oszczędna i ofiarny/ofiarna.
10. Harcerz/Harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo Czerwonego Harcerstwa TUR (1926–1939)
1. Czerwony harcerz uważa się za członka klasy robotniczej i walczy o jej wyzwolenie.
2. Jest zawsze wierny swoim towarzyszom.
3. W każdym pracującym widzi towarzysza i brata.
4. Staje w obronie słabszych i jest zawsze gotów do niesienia pomocy.
5. Jest odważny i nigdy nie rozpacza.
6. Jest punktualny, karny i obowiązkowy.
7. Mówi prawdę, na jego słowie można polegać.
8. Hartuje się i dba o swoje ciało.
9. Jest miłośnikiem i obrońcą przyrody.
10. Jest czysty w myślach, słowach i czynach. Nie pali, zwalcza alkohol i gry hazardowe.

Prawo harcerskie (1945 r.)
1. Harcerz służy Polsce Demokratycznej i spełnia dla niej sumiennie swoje obowiązki.
2. Harcerz miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich każdego człowieka.
3. Harcerz czci pracę, szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
4. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją po- znać.
5. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
6. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny.
7. Harcerz jest odważny.
8. Harcerz jest uczynny i ofiarny.
9. Harcerz jest oszczędny i gospodarny.
10. Harcerz jest szlachetny w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie (1947 r.)
1. Harcerz służy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny, pracą buduje lepszy świat.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku, miłuje wolność i sprawiedliwość.
6. Harcerz jest przyjacielem przyrody i stara się ją poznać.
7. Harcerz kocha i szanuje swój dom rodzinny.
8. Harcerz jest karny, opanowany, pogodny.
9. Harcerz jest gospodarny, oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i czynach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.

Prawo harcerskie Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej (1950 r.)
1. Harcerz kocha Polskę Ludową i służy jej całym swym życiem.
2. Harcerz w szeregach postępowej młodzieży świata walczy o pokój i wolność narodów.
3. Harcerz szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
4. Harcerz dobrze się uczy.
5. Harcerz poznaje życie przyrody i uczy się gospodarować jej siłami.
6. Harcerz zaprawia siły do pracy i obrony kraju.
7. Harcerz jest dobrym kolegą i niezawodnym towarzyszem pracy.
8. Harcerz dba o honor swej organizacji.
9. Harcerz przygotowuje się do pracy w szeregach Związku Młodzieży Polskiej.
Punkty nie były numerowane.

Prawo harcerskie Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej (1956 r.)
1. Harcerz jest dzielny i sprawiedliwy, śmiało pokonuje trudności.
2. Harcerz jest dobrym kolegą i wiernym towarzyszem.
3. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
4. Harcerz jest karny jak żołnierz.
5. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki w szkole i w domu.
6. Harcerz chce umieć więcej, niż umie.
7. Harcerz chroni przyrodę, poznaje jej tajemnice.
8. Harcerz szanuje pracę, strzeże wspólnej własności.
9. Harcerz jest uczynny, pomaga słabszym, broni krzywdzonych.
10. Harcerz szanuje starszych, rodziców i nauczycieli.
11. Harcerz jest przyjacielem wszystkich ludzi, którzy walczą o sprawiedliwość.
12. Harcerz pragnie zostać dobrym zetempowcem.

Prawo harcerskie (1957 r.)
1. Harcerz służy Polsce i dla Niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest sprawiedliwy, w każdym szanuje człowieka i staje w obronie krzywdzonych.
4. Harcerz jest przyjacielem tych, co zmieniają świat na lepsze, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dom rodzinny, szanuje starszych.
6. Harcerz jest pożyteczny i gospodarny, dba o dobro społeczne.
7. Harcerz jest pracowity i wytrwały, w życiu stawia sobie wielkie cele.
8. Harcerz jest karny i odważny, z uśmiechem pokonuje trudności.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz jest szlachetny w słowach i czynach. Nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie (1964 r.)
1. Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walczą o wolność i równość ludzi.
3. Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy.
4. Harcerz chce wiedzieć więcej, niż wie, umieć więcej, niż umie.
5. Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie.
6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą.
7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.
8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie (1981 r.)
1. Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walczą o wolność i równość ludzi.
3. Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy.
4. Harcerz chce wiedzieć więcej, niż wie, umieć więcej, niż umie.
5. Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie.
6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą.
7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.
8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne.
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego (1990 r.)
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
1. Harcerz/Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza/harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz/Harcerka jest pożyteczny/pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz/Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za brata/siostrę uważa każdego innego harcerza / każdą inną harcerkę.
5. Harcerz/Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerz/Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz/Harcerka jest karny/karna i posłuszny/posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz/Harcerka jest zawsze pogodny/pogodna.
9. Harcerz/Harcerka jest oszczędny/oszczędna i ofiarny/ofiarna.
10. Harcerz/Harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Zasady podstawowe Federacji Skautingu Europejskiego
1. Obowiązki harcerza/harcerki rozpoczynają się w domu.
2. Harcerz/harcerka jest wierny/wierna swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
3. Harcerz/Harcerka – Syn/Córka Chrześcijaństwa – jest dumny/dumna ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go/ją otacza.
Prawo harcerza/harcerki
1. Harcerz/Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerz/Harcerka jest lojalny/lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
3. Harcerz/Harcerka jest powołany/powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
4. Harcerz/Harcerka jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego harcerza/ siostrą dla każdej innej harcerki.
5. Harcerz/Harcerka jest uprzejmy/uprzejma i rycerski/szlachetna.
6. Harcerz/Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
7. Harcerz/Harcerka jest karny/karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach. / Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
9. Harcerz/Harcerka jest gospodarny/gospodarna i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerz/Harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju
1. Harcerz/Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza/harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz/Harcerka jest pożyteczny/pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz/Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza / a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerz/Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerz/Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz/Harcerka jest karny/karna i posłuszny/posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz/Harcerka jest zawsze pogodny/pogodna.
9. Harcerz/Harcerka jest oszczędny/oszczędna i ofiarny/ofiarna.
10. Harcerz/Harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Prawo harcerskie Stowarzyszenia Harcerskiego
1. Harcerz/Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza/harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz/Harcerka jest pożyteczny/pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz/Harcerka w każdym widzi bliźniego,
a za brata/siostrę uważa każdego innego harcerza / każdą inną harcerkę.
5. Harcerz/Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerz/Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz/Harcerka jest karny/karna i posłuszny/posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz/Harcerka jest zawsze pogodny/pogodna.
9. Harcerz/Harcerka jest oszczędny/oszczędna i ofiarny/ofiarna.
10. Harcerz/Harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.


Przyrzeczenie skautowe (1911 r.)
Ślubuję:
1. Wierność Ojczyźnie,
2. Gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym,
3. Posłuszeństwo Prawu Skautowemu.

Przyrzeczenie skautowe (1914 r.)
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim; być posłusznym/posłuszną prawu skautowemu.

Przyrzeczenie Polskiej Organizacji Skautowej (lata 1915–1916)
Przyrzekam, że hasłem mojem w życiu będzie: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Przyrzeczenie junackie (lata 1912–1917)
1. Z własnej woli i zupełnym zrozumieniem obowiązków, jakie na siebie przyjmuję, przyrzekam:
2. Wierność hasłu junackiemu: Bóg, Ojczyzna, Nauka, Praca,
3. Posłuszeństwo prawom junackim.

Przyrzeczenie harcerskie (1932 r.)
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu harcerskiemu.

Ślubowanie w Szarych Szeregach (lata 1939–1945)
Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach; tajemnic organizacyjnych dochować; do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia.
Stosowano również Przyrzeczenie według wersji z 1932 r.

Przyrzeczenie harcerskie (1945 r.)
Przyrzekam uroczyście całym swym życiem dążyć do budowy Niepodległej Demokratycznej i Sprawiedliwej Polski, pracować dla dobra powszechnego, postępować zawsze szlachetnie i być posłusznym Prawu harcerskiemu. Tak mi dopomóż Bóg.

Przyrzeczenie harcerskie (1947 r.)
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu harcerskiemu.
Dla harcerek i harcerzy niewierzących przyjmowano na życzenie formułę Przyrzeczenia z zastąpieniem pojęcia „Bóg” pojęciem „Dobro Najwyższe”.

Przyrzeczenie harcerskie Organizacji Harcerskiej (1950 r.)
Przyrzekam uroczyście wobec kolegów i narodu polskiego uczyć się i pracować dla dobra Ojczyzny i sprawy socjalizmu. Przyrzekam wiernie przestrzegać Prawa harcerskiego, całym sercem zawsze i wszędzie służyć Polsce Ludowej.

Przyrzeczenie harcerskie Organizacji Harcerskiej ZMP (1956 r.)
Przyrzekam mojej drużynie postępować według Prawa harcerskiego, strzec honoru harcerza, służyć wiernie mojej Ojczyźnie, Polsce Ludowej.

Przyrzeczenie harcerskie (1957 r.)
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce Ludowej, walczyć o prawdę i sprawiedliwość społeczną, nieść chętną pomoc każdemu człowiekowi, być posłusznym Prawu harcerskiemu.

Przyrzeczenie harcerskie (1964 r.)
Przyrzekam całym życiem służyć Tobie, Ojczyzno, być wierny sprawie socjalizmu, walczyć o pokój i szczęście ludzi, być posłusznym Prawu harcerskiemu.

Przyrzeczenie harcerskie ZHP (1990 r.)
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu harcerskiemu.
lub do wyboru:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu harcerskiemu.
W czasie XXX Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w 1995 r. zrezygnowano z alternatywnej wersji przyrzeczenia dla niewierzących.

Przyrzeczenie harcerskie w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu harcerskiemu.

Przyrzeczenie harcerskie w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego
Na mój honor, z Łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa harcerskiego.

Przyrzeczenie harcerskie Stowarzyszenia Harcerskiego
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu harcerskiemu.
lub do wyboru:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu harcerskiemu.

 

Źródło: ,,Sto lat harcerstwa”, Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki, Wydawnictwo IPN, 2015.