Drużyna w czasie “lockdownu”

Od połowy marca rzeczywistość stała się zupełnie różna od tego, co znamy na co dzień. Niestety, mimo powoli budzącej się za oknami przyrody oraz rozwijającej się wiosny, nie dane nam było spędzać cosobotnie zbiórki na świeżym powietrzu. Jest to trudny czas dla wszystkich, szczególnie dla harcerzy.

Jednakże nie próżnujemy, nie marnujemy czasu. Pomimo dużych trudności, pozostajemy wszyscy ze sobą w kontakcie – chociaż, przystosowując się do nowych realiów, jest to jedynie kontakt na odległość. Zuchy otrzymują zadania do wykonania, zastępy harcerskie oraz pluton wędrowniczy spotykają się na internetowych zbiórkach omawiając różne kwestie, ucząc się nowych rzeczy oraz, po prostu, spędzając czas wraz z kolegami. Wszak wszystkim nam brakuje zwyczajnego porozmawiania z drugim człowiekiem!

Mając nadzieję na jak najszybszy powrót do lasu na zbiórki oraz biwaki, nie marnujemy obecnego czasu i przygotowujemy się aktywnie do przyszłych działań, chociaż póki co bez opuszczania własnych domów.

Czuwaj!