Zgoda na uczestnictwo w drużynie

WAŻNE!
Rodzice/prawni opiekunowie wszystkich druhów, którzy jeszcze nie złożyli zgody na uczestnictwo w drużynie, proszeni są o niezwłoczne wydrukowanie (przepisanie) poniższego oświadczenia i doręczenie zastępowemu lub drużynowemu.

Zgoda na uczestnictwo w drużynie