Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Był to udany zryw niepodległościowy, w wyniku którego Wielkopolska mogła stać się częścią odrodzonego Państwa Polskiego. Pamiętając, jak ważne było to wydarzenie w historii naszego kraju, 230 GDH zorganizowała dla gorzowskiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uroczystości upamiętniające tę insurekcję. Harcerze z naszej drużyny, a także harcerki z 7 GDH “Rosarium” pojawili się na Cmentarzu Świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej w Gorzowie, gdzie został im przedstawiony krótki rys historyczny wydarzeń mających miejsce w Poznaniu i jego okolicach na przełomie 1918 i 1919 roku. Następnie uroczyście złożono kwiaty i znicze na znajdującym się tam pomniku powstańców wielkopolskich, przy którym wartę pełnili druhowie z naszej drużyny.
 
wyw. Kacper Depta