Uroczystości 3-go Maja

3-go maja świętowaliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Jak co roku, nasz udział w obchodach zaczęliśmy od mszy w gorzowskiej Katedrze, gdzie między innymi obstawialiśmy sztandar AK, a także jeden z harcerzy odczytał czytanie. Po mszy przeszliśmy na Plac Staromiejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po oficjalnej części kilkoro z nas pomogło w organizacji II Biegu Konstytucji w Parku Wiosny Ludów. Rozdawaliśmy również flagi Polski, a także gazetki – Kurier Majowy.

wyw. Kacper Depta